Bölüm Sergileri

 

 

Bölümümüzde gerçekleştirilen projelerin sergilenmesi amacıyla dönem sonunda, ders kapsamında ve üniversitemiz ya da bölümümüz tarafından hazırlanan etkinlikler, kongreler ve sempozyumlarda, öğrenci projeleri sergileri düzenlenmektedir. ayrıca öğrencilerimiz tarafından hazırlanan projeler, dönem boyunca bölümümüze ait panolarda sergilenmektedir.

Bölüm Sergilerimiz (2006-2015 karma)

Uluslararası Kafkas Ormancılığı Sempozyumu Öğrenci Projeleri Sergisi (Ekim 2013)

 

 

III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi Öğrenci Projeleri Karma Sergisi (Mayıs 2010)