Vizyon ve Geleceğe Bakış

 

Vizyon

Uluslararası düzeyde, araştırıcı, sorgulayıcı ve uygulamaya dönük eğitim veren, bilim ve teknolojide öncü bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır. 

 

Geleceğe Bakış

Peyzaj Mimarlığı bölümünün misyonu; yönetim, liderlik, pazarlama, ahlaki değerler ve yasal konular dahil olmak üzere Peyzaj Mimarlığı mesleğinin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanımlı bireyler yetiştirmek, doğal ve sosyo-kültürel verilerin analizlerine ve değerlendirilmelerine dayalı olan, gerek alan kullanım kararlarının üretildiği peyzaj planlama çalışmaları gerekse sağlıklı, sürdürülebilir ve görsel kalitesi yüksek yaşam çevresi yaratmayı amaçlayan yapısal ve bitkisel peyzaj tasarımı çalışmaları yapmak, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin ve Artvin yöresinin peyzaj potansiyelini değerlendirmek, bölgenin kalkınmasını sağlayacak bilimsel katkıyı çok yönlü olarak geliştirmek ve çevre sorunlarına çözüm önerileri getirmek ve doğal, kültürel ve sosyal çevrenin planlanması gibi peyzaj mimarlığı alanı kapsamındaki konularda bilimsel araştırmalar yapmaktır.